Piłkarska Liga Ministrantów Mikołaj 2013 Boże Ciało 2013 I Komunia Święta 2013 Pielgrzymowanie Ciemnica i Boży Grób - Wielkanoc 2013
23
maja
Wtorek
06:30
++ w czyśćcu cierpiący
08:00
+ Wojciech ( 40 rocz śm) + Franciszka + Teresa + Wawrzyniec + Józef + Mieczysław
18:00
+ Janina Markiewicz (greg 28)
18:00
+ Andrzej Suliński (greg 28)
18:00
+ ks. Jan Cichy ( od Zofii i Włodzimierza Cichy z rodziną)
24
maja
Środa
06:30
08:00
+ Janina Markiewicz (greg 29)
08:00
+ Andrzej Suliński (greg 29)
18:00
+ ks. Jan Cichy ( od Marii i Józefa Cichy z rodziną)
18:00
+ Krystyna Kołodziejczak ( w miesiąc po śmierci)