Piłkarska Liga Ministrantów Mikołaj 2013 Boże Ciało 2013 I Komunia Święta 2013 Prymicje Ks. Pawła Bonkowskiego Ciemnica i Boży Grób - Wielkanoc 2013
21
grudnia
Niedziela
07:00
+ Stanisława (10 rocz śm)
07:00
+ Jan Matyszek (3 rocz śm)
08:30
Dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego Genowefy i Ryszarda z prośba o Boże błog na dalsze lata
10:00
+ Halina (2 rocz sm)
11:30
w intencji parafian
13:00
+ Jan + Jadwiga + Jan Krzak + Teresa Konarska + Marcin Gąszczak ++ z rodziny
16:00
+ Zygmunt Hildebrański (11 rocz śm)
18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Doroty
22
grudnia
Poniedziałek
06:30
08:00
18:00
+ Bartosz Kamiński (9 rocz śm) ++ z rodzin Kamińskich ++ Szydłowskich