Parafia pw. św. Ottona w Szczecinie

Dekanat: Szczecin-Pogodno Siedziba: Plac św. Ottona 1 Liczba parafian:13249 (marzec 2015) Proboszcz: ks. dr Janusz Giec

                                                                                                 

Z 25-letnich dziejów Parafii pw. św. Ottona

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, na terenie byłego poligonu wojskowego na obrzeżach wielkiego Szczecina, niemal od podstaw wyrasta spore osiedle mieszkaniowe. W osiedlu, które otrzymuje imię Zawadzkiego - Klonowica, mieszka kilkanaście tysięcy mieszkańców, w znacznej części rodziny wojskowych, milicjantów i stoczniowców. Od 25 grudnia 1982 roku wierni gromadzą się w kaplicy zbudowanej staraniem ks. Stanisława Włodka, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy na sąsiednim Krzekowie.


 

Rok 1985

18 czerwca 1985 roku
Z Dekretu Erekcji Parafii p.w. świętego Ottona w Szczecinie Osiedle Zawadzkiego, podpisanego przez bpa Kazimierza Majdańskiego, Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego: “Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła świętego i dobra duchowego wiernych, po wysłuchaniu - zgodnie z kanonem 515 §2 K.P.K. - zdania Kapituły Katedralnej i stron zainteresowanych, e r y g u j ę nową parafię p.w. św. Ottona na Osiedlu Zawadzkiego w SZCZECINIE, aktualnie przy kaplicy p.w. Matki Bożej - Matki Kościoła“.

18.06.1985

ADMINISTARTOREM NOWEJ PARAFII ZOSTAJE MIANOWANY KS. STANISŁAW WŁODEK.

1 października 1985 roku

Proboszczem zostaje ks. mgr Jan Zapartek. W akcie nominacyjnym, podpisanym przez Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego czytamy m.in.: “Na trud budowy kościoła parafialnego i pomieszczeń katechetyczno-plebanijnych z serca błogosławię”.
Poza organizowaniem i pełnieniem służby duszpasterskiej, nowy proboszcz otrzymuje więc także zadanie zbudowania, na blisko 2-hektarowej parceli, całego kompleksu sakralnego. O pomoc w realizacji tego ogromnego dzieła zwraca się do parafian. Apel spotyka się u wielu z serdecznym odzewem. Wpływają pierwsze wpłaty, mężczyźni pomagają przy budowie budynku katechetyczno-plebanijnego.

 

 

 

Rok 1986

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę, 27 kwietnia: “Składamy modlitewną wdzięczność Bogu za to, że w minionym tygodniu zostały w całości wybetonowane fundamenty pod budynek katechetyczno-plebanijny. Stokrotne “Bóg zapłać” składamy wiernym, którzy w deszczu i w chłodzie, a nawet w nocy, pracowali na budowie (…) W dalszym ciągu serdecznie prosimy o radosne i ofiarne włączenie się w dzieło budowy. Pracujemy codziennie od 8,00 do zmroku. Dyskusjami i rozważaniami nikt niczego nie zbudował. Niech liczą się nasze czyny, niech liczą się fakty
W trwającej od 2 stycznia do 5 lutego pierwszej w parafii wizycie duszpasterskiej ustalono, że na terenie parafii zamieszkuje około 4.000 rodzin. 3.299 rodzin (łącznie 15.960 osób) przyjęło kapłanów. 2096 rodzin zadeklarowało udzielanie budowie pomocy finansowej.

11 maja 1986 roku

 Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, podczas pierwszej w parafii Wizytacji Biskupiej, dokonuje poświęcenia krzyża i kamienia węgielnego pod wznoszony budynek. W parafialnej kaplicy prowadzona jest codzienna działalność duszpasterska. Wierni uczestniczą w mszach i nabożeństwach, odbywają się nauki przedślubne dla nowożeńców, po raz pierwszy dzieci, po wcześniejszych przygotowaniach, przystępują do pierwszej Komunii, trwają zapisy do “Żywego Różańca”. Proboszczem zostaje ks. mgr Jan Zapartek. W akcie nominacyjnym, podpisanym przez Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego czytamy m.in.: “Na trud budowy kościoła parafialnego i pomieszczeń katechetyczno-plebanijnych z serca błogosławię”.
Poza organizowaniem i pełnieniem służby duszpasterskiej, nowy proboszcz otrzymuje więc także zadanie zbudowania, na blisko 2-hektarowej parceli, całego kompleksu sakralnego. O pomoc w realizacji tego ogromnego dzieła zwraca się do
parafian. Apel spotyka się u wielu z serdecznym odzewem. Wpływają pierwsze wpłaty, mężczyźni pomagają przy budowie budynku katechetyczno-plebanijnego.

 

 

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę, 21 września 1986 roku: “ Zbliża się czas jesiennych chłodów. Mamy wiele prac na budowie. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby wykonać strop na drugiej kondygnacji i zabezpieczyć budynek na zimę(…) Materiały są zakupione. Potrzebne są każde ludzkie ręce. Nie stać nas na zatrudnienie osób w tym roku, który jest tak trudny dla nowo organizującej się budowy (…) Potrzebne jest obecnie radosne zaangażowanie wielu i ofiarność wszystkich”.
W październiku 1986 roku parafialna pielgrzymka w intencji budowy parafialnego zespołu sakralnego, pomyślnego zrealizowania w diecezji programu życia i miłości oraz o uproszenie przyjazdu Ojca św. do Szczecina, nawiedza sanktuaria w Licheniu, Niepokalanowie i Warszawie oraz Jasną Górę. Pielgrzymi przywożą kopię cudownego Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych, dzięki ofiarnej pracy wielu parafian, do końca roku wzniesione zostają mury pierwszego piętra części katechetycznej, uporządkowano teren i zabezpieczono budynek na zimę.

 

Rok 1987

W parafialnej kronice zapisy o postępie robót:
- W lutym przygotowywano maszyny i urządzenia, zgromadzono materiał, wykonano szalunki na części katechetycznej.
- W kwietniu ukończono wznoszenie murów trzeciej kondygnacji (w sobotę 11 kwietnia, na apel proboszcza, do pomocy zgłosiło się ponad 100 osób, dzięki czemu ukończono prace wyznaczone na trzy dni), zwieziono także i rozładowano dostarczone wagonami do Szczecina płyty stropowe.
- W maju i czerwcu nastąpiło zwolnienie tempa prac na budowie w związku z powołaniem ks. proboszcza Jana Zapartka do kierowania prac przygotowawczych na Jasnych Błoniach, na przyjęcie Ojca św. Jana Pawła II. W pracach tych liczny udział wzięli wierni z naszej parafii.
- We wrześniu 175 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce do Lichenia, Niepokalanowa, Warszawy i Częstochowy w intencji budowy zespołu sakralnego, budowniczych i ofiarodawców oraz w podziękowaniu Matce Najświętszej za szczęśliwy pobyt Ojca św w Szczecinie.
- Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę, 11 października: “Dziękujemy serdecznie wiernym, którzy w minionych dniach włączyli się w prace budowlane, a szczególnie młodzieży, która w dniu wczorajszym w liczbie 115 osób dała piękne świadectwo dla całej parafii.
Drodzy Parafianie, Bóg daje nam wspaniałą pogodę, czas jest jednak bardzo krótki w porównaniu z zakresem prac. Trwa montaż okien, ustawianie i mocowanie, ocieplanie, szklenie konstrukcji stalowych, lepikowanie dachu. Brakuje ludzkich rąk”.
- W październiku budynek katechetyczno-plebanijny zostaje ukończony w stanie surowym.


     

6 grudnia 1987 roku Ks. bp Kazimierz Majdański dokonuje konsekracji trzech dzwonów oraz poświęcenia budynku katechetycznego.

 

 Rok 1988

Przez wszystkie dni robocze, od rana po zmierzch, parafianie kontynuują prace budowlane, instalacyjne i porządkowe w budynku katechetyczno - plebanijnym.
17 maja nasz parafianin, ks. Przemysław Januszewski sprawuje Mszę św. prymicyjną.
Z ogłoszeń duszpasterskich na niedziele, 19 czerwca: “Słowa serdecznej wdzięczności kieruję do wiernych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę o wspieranie ofiarą i pożyczką naszej budowy. Uprzejmie i pokornie proszę o dalsze zrozumienie i udzielanie bezprocentowej pożyczki oraz wspieranie ofiarą, abyśmy wspólnym wysiłkiem doprowadzili budynek do stanu użytkowania”.
Dzięki pożyczkom udzielonym księdzu proboszczowi przez parafian, zakupiono m.in. krzesła i stoły do nowych pomieszczeń. 15 lipca kapłani wprowadzają się do części plebanijnej nowo zbudowanego budynku. Od 24 października, w 14 przeznaczonych na to izbach lekcyjnych, rozpoczęła się katecheza dzieci. 28 listopada do nowego budynku przenosi się, usytuowane dotąd przy kaplicy, Biuro Parafialne.

 

Rok 1989

Wiosną i latem wielu parafian pracuje przy odnawianiu wnętrza, konserwacji dachu, wykonywaniu betonowych chodników i ogrodzenia oraz sadzeniu drzew wokół kaplicy. Trwają także prace wykończeniowe - stolarskie i malarskie, w budynku plebanijnokatechetycznym, w tym w części klasztornej.
6 czerwca ks. bp Jan Gałecki udziela Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży. klas ósmych oraz dorosłym, przygotowanym do jego przyjęcia. W dniach od 29 lipca do 13 sierpnia parafianie uczestniczą w V Pieszej Szczecińskiej Pielgrzymce Powołaniowej ze Szczecina do Częstochowy.

  W dniach 8 do 15 października
mają miejsce pierwsze
w historii parafii Misje
Święte. Na placu przed
kaplicą wzniesiony zostaje
krzyż misyjny. Nauki misyjne
głoszą gościnnie Ojcowie
Redemptoryści.

 

 

 

 

 

 

W listopadzie rozpoczyna działalność kilkuosobowa parafialna Grupa Charytatywna. Parafianie składają ofiary na zakup szat i naczyń liturgicznych.

 

Rok 1990

Trwają prace wykończeniowe w części klasztornej.
W dniach 9 do 11 marca ma miejsce parafialna pielgrzymka na Jasną Górę w intencji budowy nowego kościoła.
We wrześniu, w związku z powrotem katechezy do szkół, parafia udostępnia dotychczasowe sale katechetyczne Szkole Podstawowej nr 45 dla nauki dzieci z trzech pierwszych klas.
W listopadzie do użytku oddany zostaje cały budynek katechetyczno - plebanijny.
1 grudnia do części klasztornej wprowadzają się Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Trzy siostry podejmą od stycznia pracę katechetyczną, jedna będzie zakrystianką. W wydzielonych pomieszczeniach rozpoczyna działalność Diecezjalna Poradnia Rodzinna.


Rok 1991

W liście dostarczanym około 3.500 rodzinom przez kapłanów składających na początku roku wizytę kolędową, a zapowiadającym budowę nowej świątyni, ksiądz proboszcz apeluje o zadeklarowanie comiesięcznych wpłat, w miarę możliwości w wysokości odpowiadającej co najmniej uzyskiwanemu przez nie jednodniowemu wynagrodzeniu. Do kwietnia takie deklaracje systematycznych wpłat napływają od 981 rodzin. Deklaracje i pierwsze wpłaty pozwalają na podjęcie prac przygotowawczych, w tym nad sporządzaniem planu koncepcyjnego nowego kościoła. Jeszcze w kwietniu zakup pierwszych materiałów budowlanych i rozpoczęcie, we własnym zakresie, produkcji bloczków betonowych.
Tygodniowe Misje Święte poprzedzają uroczystości związane z nawiedzeniem parafii przez Matkę Boską w Jasnogórskim Wizerunku. Ceremonii powitalnej w dniu 20 kwietnia przewodniczy ks. bp Jan Gałecki.

 

Rok 1992

Z listu do parafian z dnia 12 kwietnia; „…projekt koncepcyjny świątyni uzyskał akceptację Wydziału Budownictwa Sakralnego Kurii Biskupiej w Szczecinie. Wytyczony został już teren pod budowę. Czynimy wszystko, by jeszcze w kwietniu rozpocząć wykopy pod fundamenty”.

19 kwietnia 1992 roku
Ks. bp Stanisław Stefanek dokonuje poświęcenia placu pod budowę kościoła. Skończył się etap wielomiesięcznych i wszechstronnych przygotowań. Nastał czas budowania. 28 kwietnia rozpoczęto wykopy pod fundamenty.

 
Rok 1993

W parafii funkcjonują grupy duszpasterskie: Liturgicznej Służby Ołtarza, Młodzieżowej Oazy Ruch Światło - Życie, Oazy Rodzin Kościoła Domowego, Wspólnoty Różańcowej, Charytatywna, Wspólnoty Dzieci Bożych oraz Schola Dziecięca. Siedmioro parafian studiuje w Akademii Teologii Katolickiej.

 

Z listu do parafian z czerwca: „Raduje nas widok coraz wyżej wzniesionych murów nowego kościoła parafialnego.(…) Budujemy przecież obiekt sakralny na miarę obecnych i przyszłych potrzeb i ambicji, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Budowla, którą stawiamy, nadawać będzie naszemu osiedlu indywidualny wyraz, stanowić będzie godny pomnik polskości na ziemi położonej tak blisko granicy państwowej. Uczestnictwo w tym dziele jawi się więc oczywistym obowiązkiem religijnym, obywatelskim i patriotycznym”.

 

W pisemku parafialnym pt. „Nasza Wspólnota” inż. arch. Stanisław Kondarewicz informuje: „Projektując tą budowlę, miałem na uwadze konieczność zachowania harmonii pomiędzy standardem życiowym większości mieszkańców osiedla, a oglądem świątyni, budowanej przecież dzięki ofiarom nierzadko ubogich parafian. Jako architekt przyjąłem postawę pokory ucieleśniającej się na desce projektanta”. Do końca roku zdołano wznieść mury świątyni do wysokości stropu, czyli 18,5 m ponad fundamenty.

 

 

 

 

Rok 1994

W trzecim roku budowy kościoła, dokonywanej wyłącznie dzięki ofiarności i pracy parafian, ułożono strop, wykonano konstrukcję dachową, która otrzymała trwałe pokrycie blaszane. Systematyczne bądź doraźne ofiary na budowę wniosło około 1.500 rodzin, czyli co trzecia rodzina.
5 czerwca parafianin, ks. Wojciech Lassota, odprawia w kaplicy swoją Mszę św. prymicyjną.

 

 

Rok 1995

Trwa codzienna praca duszpasterska. W każdą niedzielę i święto wierni mają możliwość uczestniczenia w dziewięciu Mszach św. W parafii funkcjonuje 14 grup duszpasterskich.

Następuje dalszy widoczny postęp na budowie. W trakcie roku zbudowano m.in. wieżę kościoła, na której umieszczono górujący nad osiedlem krzyż oraz dzwony, od 1987 roku usytuowane obok kaplicy. Krzyż wznosi się 42 metry ponad poziomem zerowym,
zatem ponad okoliczne wieżowce.

 

Wykonano także niezbędne przyłącza, a obok kościoła wzniesiono podpiwniczoną zakrystię o powierzchni 180 m. kw. Osiągnięto tzw. stan surowy kompleksu zabudowań.

 

 

 Rok 1996

W coniedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich podziękowania dla ofiarodawców i apele do pozostałych parafian o uczestnictwo w dziele budowy świątyni. Na 5.435 rodzin zamieszkujących na terenie parafii, ofiary na budowę świątyni tego roku złożyło 1.736 rodzin. Dodatkowe datki na wykonanie i montaż 130 okien przekazało 771 rodzin. Zakup części potrzebnych materiałów, w tym szwedzkiej blachy, stał się możliwy także dzięki udzieleniu przez niektórych parafian nieoprocentowanej pożyczki. Po prawej stronie wejścia głównego przygotowano pomieszczenie pod Kaplicę Wieczystej
Adoracji. Częściowo zlikwidowano zaplecze budowy, co pozwoliło na podjęcie prac związanych z tzw. małą architekturą (niwelacja terenu, sadzenie drzewek, ścieżki, trawniki itp..).

 


Rok 1997

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę, 27 lutego: „Uprzejmie informujemy Parafian, że ks. arcybiskup Marian Przykucki przychylił się do naszej prośby i wyraził zgodę, by budowany kościół w parafii pw. Św. Ottona w Szczecinie otrzymał tytuł Zwiastowania Pańskiego. Patronem parafii pozostaje św. Otton”.
Prace tynkarskie elewacji budynku katechetyczno-plebanijnego, białkowanie ścian wnętrza kościoła, układanie nawierzchni brukowej przy wejściu bocznym do kościoła, położenie posadzki na 1.250 m. kw. kościoła i zakrystii, zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz instalacji nagłaśniającej - to tylko niektóre z zadań wykonanych przed uroczystością poświęcenia kościoła.


20 grudnia 1997 roku

 Podczas uroczystej Mszy św., pierwszej w nowo zbudowanym kościele, a koncelebrowanej przez dwunastu kapłanów, ks. arcybiskup Metropolita Marian Przykucki błogosławi i poświęca kościół, prezbiterium, ołtarz i zakrystię. Świątynia, zbudowana na chwałę Pana, staje się tym samym nowym parafialnym miejscem sprawowania liturgii. Z okazji tego wydarzenia wydane zostają pamiątkowe cegiełki - widokówki, powstaje film zapisany na wideokasecie. W kościele umieszczono tablice przypominające historię budowy, wyrażające wdzięczność i szacunek budowniczym i fundatorom.

 

Rok 1998

Ponad 70 osób uczestniczy w dniach 22-23 maja w pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę za dzieło budowy nowego kościoła.

W dniu 21 czerwca, po uzyskaniu dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity, następuje uroczyste przeniesienie najświętszego Sakramentu do nowo urządzonej Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Na placu, gdzie dotąd składowano materiał budowlany, teraz splantowanym, wysypanym żużlem i trwale ogrodzonym, we wrześniu otwarty zostaje przykościelny parking. Plac przed kościołem wyłożony zostaje kostką brukową. Przeniesiony tu zostaje spod kaplicy krzyż misyjny. Na zewnątrz świątyni wykonano kapliczki Matki Bożej Fatimskiej oraz św. Józefa - opiekuna Świętej Rodziny. Zakupiono piec centralnego ogrzewania. Wykonano i podłączono instalację grzewczą, początkowo w zakrystii, następnie, z końcem listopada, także w kościele. W kruchcie wykonano przeszklony wiatrołap, chroniący wnętrze świątyni.

 

Rok 1999

Szkoła Podstawowa nr 45 rezygnuje z korzystania z pomieszczeń lekcyjnych w części katechetycznej budynku katechetyczno-plebanijnego. Pomieszczenia te (parter i piętro) i otaczający je teren przejmuje, na podstawie umowy-użyczenia, Centrum Edukacyjne Kurii Metropolitarnej. Od września znajduje tam swoją siedzibę Gimnazjum Katolickie pw. św. Stanisława Kostki.

Rośnie lista dokonań związanych z zagospodarowywaniem parafialnego zespołu sakralnego. W liście księdza proboszcza, podsumowującym roczne dokonania, wymieniono: wykonanie elewacji kościoła wraz z obróbkami blacharskimi i konserwacją stolarki okiennej, wymienienie krzeseł na ławki w nawie głównej, wykonanie instalacji odgromowej kościoła, kapitalny remont pomieszczeń piwnicznych i niezbędną konserwację całej powierzchni dachowej budynku katechetyczno-plebanijnego. Ze starannie prowadzonego rejestru wynika, że tego roku systematyczne bądź doraźne ofiary pieniężne na ten cel złożyły 1293 rodziny.

 

Rok 2000

 W Jubileuszowym Roku 2000, w dniach od 25 marca do 2 kwietnia parafia przeżywa drugie w swej historii Misje Święte. Prowadzą je Ojcowie Redemptoryści. Liczna grupa parafian uczestniczy w lipcu w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu, a we wrześniu pielgrzymuje do Częstochowy. Rekolekcje adwentowe w dniach 10 do 14 grudnia poprzedzają parafialną uroczystość z okazji 15 rocznicy erygowania parafii oraz 15-lecia posługi proboszczowskiej ks. mgra kan. Jana Zapartka. W dniu 16 grudnia Mszę św. dziękczynną odprawia i Słowo Boże wygłasza ks. bp Jan Gałecki.
Środki finansowe uzyskane od Parafian pozwalają tego roku m.in. na wyposażenie prezbiterium w sedilia (krzesła rzeźbione w drewnie), wykonanie bocznych drzwi kościoła, konserwację całego ogrodzenia posesji oraz obróbki blacharskie na budynku katechetyczno-plebanijnym.

 

Rok 2001

W dniach od 28 kwietnia do 2 maja Duszpasterstwo Seniorów, pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Skorodeckiego, organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę pod hasłem: „Do Twej Dążym Kaplicy”. W kronice odnotowano wyjazd parafian w dwóch autokarach.

Na wniosek Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z dniem 1 listopada kaplica z przyległym terenem, na podstawie umowy użyczenia, zostaje nieodpłatnie przekazana w użytkowanie i opiekę Diecezjalnemu Katolickiemu Gimnazjum pw. św. Stanisława Kostki.

Lista dokonań związanych z zagospodarowywaniem i doposażeniem parafialnego zespołu sakralnego powiększa się o kolejne pozycje. Oto najważniejsze: położenie na powierzchni około 600 m. kw. płytek klinkierowych zabezpieczających dolną część elewacji kościoła i budynku katechetyczno-plebanijnego, wykonanie wjazdu na parking oraz na drogę dojazdową do zaplecza gospodarczego (około 200 m.kw.), zabezpieczenie parkingu i zaplecza gospodarczego bramami sterowanymi pilotem, zakup 12 chorągwi parafialnych wspólnot duszpasterskich oraz wykonanie nowych drzwi głównych
do kościoła.

Aktu poświęcenia drzwi głównych dokonuje w dniu 23 grudnia ks. bp Marian Przykucki.

 

Rok 2002

W niedziele 9 maja ks Paweł Malinowski, a w niedzielę 16 maja ks. Andrzej Walkowiak, parafianie, odprawiają swe prymicyjne Msze św. Parafia pw. Św. Ottona ma więc już trzech „swoich” kapłanów, trzy siostry zakonne oraz dwóch kleryków.

6 sierpnia odbywa się natomiast obrzęd pogrzebowy od kilku lat rezydującego tu ks. kanonika Stanisława Skorodeckiego, współwięźnia i kapelana ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas jego internowania w Stoczku Klasztornym i Prudniku w latach 1953 - 1956. Ciało śp. ks. kanonika Stanisława Skorodeckiego przewieziono do Ropczyc, gdzie zostało złożone w grobowcu dla kapłanów.

Jest to także kolejny rok służący dziełu zagospodarowywania parafialnego zespołu sakralnego. Podsumowując go, ks. proboszcz wymienia w liście adresowanym do parafian następujące najważniejsze dokonania: wyłożenie płytkami polbrukowymi przykościelnego parkingu o powierzchni 940 m. kw., wykonanie nowych konfesjonałów harmonizujących z ogólnym wystrojem świątyni, przeprowadzenie niezbędnej konserwacji konstrukcji wieży kościelnej, dzwonów i krzyża, zakup i zamontowanie stylowych żyrandoli.

 

Rok 2003

W kronice parafialnej odnotowano m.in. wydarzenie, jakim był odbyty 7 marca w kościele nadzwyczajny koncert Filharmonii Szczecińskiej, połączony z przestrzenną ekspozycją rzeźb ceramicznych prof. dra hab. Ryszarda Wilka.

Pod koniec września w parafii goszczą pracujące w Burundii w Afryce siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wierni składają datki na rzecz misji w Afryce.

Następuje pewne zwolnienie tempa inwestowania. Spowodowane to zostało zwiększonymi kosztami utrzymania zespołu sakralnego oraz niższymi niż w poprzednich latach wpływami z dobrowolnych ofiar parafian. Niemniej, w miarę możliwości finansowych, korzystając także z życzliwości kredytujących parafię wykonawców, zakupiono dwa duże żyrandole, wykonano zadaszenie oraz nowe tablice informacyjne przed głównym wejściem do kościoła, przeprowadzono konieczne prace konserwacyjno-remontowe oraz doposażono plebanię w potrzebne sprzęty.

 

Rok 2004

Szczególnie radosnym wydarzeniem roku była czerwcowa (06.06., godz. 13,00) Msza Św.prymicyjna dwóch kolejnych parafian, Ojców Franciszkanów Marcina Mazura i Piotra Strocenia.

 

Bogu dziękujmy za to - czytamy w podsumowującym rok liście kolędowym ks. proboszcza - że nasza młoda parafia dała już Kościołowi siedmiu księży (czterech zakonnych i trzech diecezjalnych) oraz cztery siostry zakonne”.

10 czerwca Parafia jest gospodarzem Dekanalnej Uroczystości Bożego Ciała. Uroczystej Mszy św. w naszym kościele przewodniczy ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, a w procesji do czterech ołtarzy usytuowanych na terenie Dekanatu Szczecin- Pogodno licznie uczestniczą wierni z parafii pw.: św. Krzyża, św. Jana Bosko, Najświętszego Odkupiciela i św. Ottona.

14 września, dekretem ks. arcb. Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, czterech parafian: Jan Gajdzis, Jan Kowalczyk, Sławomir Olędzki i Zbigniew Ząbczyk zostaje dopuszczonych do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na terenie parafii pw. św. Ottona. Odtąd mogą zanosić Komunię Świętą chorym i w każdą sobotę udzielają Komunii Świętej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera.

Rok przynosi także kolejne dokonania w dziele zagospodarowywania parafialnego zespołu sakralnego. Wykonano zadaszenia bocznych wejść do kościoła, boazerię na balustradzie pierwszego chóru, przeprowadzono niezbędny remont kilku pomieszczeń na plebanii. Wypełniając zalecenia Kurii Metropolitarnej dotyczące wystroju wnętrza świątyni, wykonano 12 granitowych zacheuszek na ścianach bocznych oraz zlecono artystyczne wykonanie stacji Drogi Krzyżowej.

 

Rok 2005

  W pisemnym zaproszeniu do udziału w trzecich w dziejach parafii Misjach Świętych, które w już w maju dotarło do wszystkich parafian, ks. proboszcz pisze: „W roku Eucharystii pragniemy złożyć Bogu należne dziękczynienie i uwielbienie za dwadzieścia lat istnienia naszej Wspólnoty. Naszym wotum wdzięczności niech będzie przekazanie Bogu Najwyższemu świątyni zbudowanej wspólnym wysiłkiem Parafian”.

W miesiącach poprzedzających konsekrację, świątynia wzbogaca się o wykonane przez ks. Marka Cześnina stacje Drogi Krzyżowej, nowe żyrandole w nawie głównej oraz tablice pamiątkowe Fundatorów Drogi Krzyżowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 czerwca 2005 roku

 

 

 

Niemal w dwudziestolecie erygowania parafii następuje, poprzedzona tygodniowymi Misjami Św., oczekiwana od lat konsekracja kościoła pw. Zwiastowania Pańskiego. Aktu konsekracji, w kościele szczelnie wypełnionym wiernymi, dokonał Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Zygmunt Kamiński z udziałem ks. abpa Mariana Przykuckiego i ks. bpa Jana Gałeckiego, przy obecności 52 kapłanów. Wszyscy uczestnicy tej podniosłej a zarazem radosnej uroczystości otrzymują starannie wydany drukiem pamiątkowy informator zawierający pełny opis obrzędu poświęcenia świątyni.

Wydrukowane również zostają pamiątkowe teczki, powstaje film zapisany na wideokasecie.

W październiku, zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, parafia daruje Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji, aktem notarialnym Rep. A nr 8259/2005, budynek byłej kaplicy i sąsiadujący z nią teren. Wcześniej, od czterech lat kaplica i sąsiadujący z nią teren, na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 października 2001 roku, były użytkowane przez podlegające Centrum Diecezjalne Katolickie Gimnazjum pw. św. Stanisława Kostki. Gimnazjum od sześciu lat korzysta z pomieszczeń budynku katechetyczno-plebanijnego.

 

Rok 2006

  

Trwa przeciągający się proces wykonywania przez artystów, pod kierunkiem ks. Marka Cześnina, monumentalnej sceny Zmartwychwstania Pana Jezusa. Kamienne postaci i inne składające się na tą scenę elementy, sukcesywnie montowane nad Tabernakulum, kolejno zapełniają powierzchnię frontowej ściany prezbiterium. Mniej widoczne, niemniej konieczne i kosztowne inwestycje, to: wymiana pokrycia dachu na budynku plebanijnym i wieży kościelnej oraz nowe okna w pomieszczeniach księży wikariuszy.

W sierpniu goszczą w parafii ks. proboszcz i trzy siostry Karmelitanki z łotewskiego Gulbene, a we wrześniu dwaj ojcowie Franciszkanie (jednym z nich o. Piotr Stroceń - nasz parafianin) z litewskiej Kłajpedy. Goście dzielą się informacjami o problemach i warunkach pracy duszpasterskiej na Łotwie i Litwie. Później nadchodzą podziękowania za serdeczne przyjęcie i życzliwość okazaną przez parafian.


Rok 2007

22 marca ks. Arcybiskup Metropolita Zygmunt Kamiński odprawia uroczystą Mszę św. i dokonuje poświęcenia sali gimnastycznej, która znajduje się w byłej kaplicy.

We wrześniu parafianie pielgrzymują na Jasną Górę oraz do Stolicy Piotrowej - Rzymu.

Cały czas trwa proces doposażenia i upiększania świątyni. Apel ks. proboszcza o finansowe wsparcie parafialnych inwestycji spotyka się z pozytywnym odzewem. Na frontowej ścianie prezbiterium przybywają figury wzbogacające Scenę Zmartwychwstania. Nowego wystroju prezbiterium dopełniają: nowa obudowa Tabernakulum, artystycznie wkomponowana w „Drzewo Życia” oraz ołtarz z jasnego marmuru. Na chórze, wysłużone, ponad 30-letnie organy zastępuje 34-głosowy instrument produkcji amerykańskiej firmy Allen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 grudnia 2007 roku

 

Podczas uroczystej Mszy św, w czwartek 20 grudnia o godzinie 18,00, dokładnie w dziesiątą rocznicę poświęcenia świątyni, ks. arcb. Metropolita Marian Przykucki dokonuje obrzędu konsekracji nowego ołtarza i poświęcenia Sceny Zmartwychwstania. Podniosłą uroczystość koncelebruje 17 kapłanów

 

Rok 2008

W styczniu, odwiedzając parafian z wizytą kolędową, duszpasterze pozostawiają list od ks. proboszcza. Czytamy w nim m.in..: „Radujemy się, że budowa świątyni, obok widomego efektu w postaci górującego nad osiedlem i stale piękniejącego kościoła, zaowocowała także umacnianiem się naszej wspólnoty parafialnej, wzrostem liczby wiernych uczestniczących w cotygodniowej liturgii oraz przyjmujących Komunię Świętą”. Na odwrocie listu barwne zdjęcie Sceny Zmartwychwstania - pamiątka z uroczystości w dniu 20 grudnia ub. roku.

We wrześniu Wydział Budowlany i Sztuki Kościelnej Kurii Metropolitarnej zatwierdza do realizacji projekt prospektu organowego.

Nie ustają apele do parafian o dalsze wspieranie, w miarę indywidualnych możliwości, parafialnych inwestycji - wspólnego Dzieła nas Chwałę Boga. Lista dotychczasowych dokonań inwestycyjno-remontowych powiększa się tego roku o pozycje: wykonanie zabezpieczenia przed zaciekami frontowej elewacji kościoła, zakończenie robót na klatce schodowej wiodącej na oba chóry, położenie na obu chórach, na powierzchni 280 m. kw., podług z sosny syberyjskiej, zewnętrzną konserwację wszystkich okien i przyokiennych słupów konstrukcyjnych.

19 grudnia gości w parafii ojciec Marcin Mazur. Głosi kazania informujące o pracy misyjnej Ojców Franciszkanów w Ekwadorze. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar na wspomożenie misji.

 

Rok 2009

 

W dniach od 21 do 27 lutego blisko 50- osobowa grupa odbywa pierwszą w historii parafii pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pielgrzymi przywożą ufundowany kielich mszalny z drzewa oliwnego. W tygodniku „Niedziela”, w dwóch kolejnych numerach, ukazują się wspomnienia z tej najważniejszej w życiu pielgrzymki. 

 

 

 

 

Dzięki finansowemu wsparciu części parafian wykonany i zamontowany zostaje na obu chórach prospekt piszczałek organowych. Zakończona konserwacja zewnętrznych ścian kościoła powinna zapewnić skuteczną ich ochronę przez najbliższe kilkanaście lat. Wykonano także szereg innych drobniejszych napraw i robót konserwacyjnych w parafialnym zespole sakralnym.

Po niemal 19 latach zamieszkiwania w części klasztornej budynku katechetyczno-plebanijnego, z parafii wyprowadzają się Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. W piśmie do księdza proboszcza z dnia 20.03.2009 roku przełożona generalna Zgromadzenia poinformowała: „Z powodu trudności personalnych Prowincji Łódzkiej i braku odpowiednich sióstr by mogły sprostać potrzebom i wymogom Parafii, na zebraniu Rady Generalnej w dniu 12.03.2009, zadecydowano zniesienie domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Szczecinie przy pl. Św. Ottona 1.

Powiadomiliśmy o tej decyzji Przewielebnego Księdza Biskupa Mariana Kryszyłowicza i przekazaliśmy tę wiadomość ustnie Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi. Termin rozwiązania umowy z końcem czerwca 2009 r. uważamy za słuszny i przyjmujemy jako ostateczny”.

 

Rok 2010

Tego roku mija 25 lat od erygowania parafii pw. Św. Ottona. Symbolizuje to srebrny kolor styczniowego kolędowego listu ks. proboszcza. W liście zamieszczone rysunki projektowanych obudów kolumn w nawie głównej oraz witraży nad głównym wejściem do kościoła. Obie inwestycje zostają ukończone w już w dwóch pierwszych miesiącach roku.

 

Z listu kolędowego; „Proszę Boga o to, aby szczególnym jubileuszowym wotum wdzięczności dla Matki Bożej, której od początku istnienia parafii zawierzaliśmy wszystkie nasze przedsięwzięcia, stał się, od podstaw zaprojektowany i wykonany, boczny ołtarz Maryjny. Byłoby to także dzieło w sposób szczególny upamiętniające wieloletnie zaangażowanie Parafian w proces upiększania wspólnie wzniesionej świątyni. Liczę na Wasze wsparcie tego przedsięwzięcia”.

10 kwietnia, podczas uroczystości święceń kapłańskich w Bazylice Archikatedralnej, święcenia kapłańskie przyjął diakon Piotr Buda, odbywający w naszej parafii praktykę pastoralną. Mszę św. prymicyjną odprawił w naszym kościele 18 kwietnia. W drugiej połowie kwietnia kilkudziesięcioosobowa grupa parafian odbyła pielgrzymkę dziękczynną za 25 lat istnienia parafii na trasie: Bamberg - Madonna Della Corona - Rzym - Wenecja - Padwa.

Parafianie nie pozostają obojętni na tragedię ludzi dotkniętych wielką powodzią. W niedzielę 23 maja na pomoc dla powodzian zebrano do puszek prze kościołem kwotę 8.219 złotych.

3 czerwca 2010 roku

W uroczystość Bożego Ciała, przed Mszą św. Poprzedzającą procesję eucharystyczną, odbył się radosny obrzęd poświęcenia ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej. Słowa podziękowania ks. Proboszcz skierował do wszystkich ofiarodawców, do projektanta inż. Stanisława Kondarewicza oraz sprawdzonych od lat znakomitych wykonawców z Gryfina. W uroczystej procesji do czterech ołtarzy uczestniczyło kilka tysięcy parafian.

 

 

   

Decyzją Rady Miasta Szczecin, na początku czerwca Szkoła Podstawowa Nr 45 na naszym osiedlu otrzymała imię księdza Jana Twardowskiego. Wyboru patrona dokonali uczniowie, nauczyciele i Rada Osiedla.

Pisanie tego tekstu, przypominającego najważniejsze wydarzenia z mijającego ćwierćwiecza parafii, kończy się pod koniec sierpnia. Wiadomo już, że w przyszłym miesiącu, jeszcze przed parafialnymi uroczystościami jubileuszowymi, wnętrze naszego kościoła wzbogaci się o wykonywany teraz ołtarz Jezusa Miłosiernego.

Główna uroczystość jubileuszowa została wyznaczona na niedzielę, 10 października 2010 roku.

 

 

 

 


W tym miejscu powtórzmy za ks. kan. Janem Zapartkiem, od 25 lat pełniącym posługę proboszcza parafii, fragment ogłoszeń duszpasterskich na jedną z niedziel: „Niech Dobry Bóg wynagradza dobroć serc waszych - bo to co po ludzku było niemożliwe do osiągnięcia - dzięki Opatrzności Bożej, która posługuje się ludźmi, stało się możliwe. Dziękujemy również Matce Najświętszej i św. Józefowi, któremu zawierzyliśmy dzieło budowy”.

 


czytaj również : Historia 2010-2015

 

spisał: Zygmut Kowalski

zdjęcia: archiwum parafialnego

 

 

  

Dodano: 2010-08-20 | aktualizowano: 2016-12-09 13:13:54 | odsłon: 67689