Piłkarska Liga Ministrantów Mikołaj 2013 Boże Ciało 2013 I Komunia Święta 2013 Pielgrzymowanie Ciemnica i Boży Grób - Wielkanoc 2013
23
października
Poniedziałek
06:30
+ Helena Kowalczyk ( greg 4)
08:00
12:00
pogrzebowa + Monika Kuś
18:00
+ Stanisława + Zbigniew
18:00
o zdrowie dla Barbary i potrzebne łaski
24
października
Wtorek
06:30
+ Helena Kowalczyk ( greg 5)
08:00
+ Andrzej Baścikowski ( 1 rocz śm)
18:00
+ Wacław Wójciak ( 1 rocz śm) ++ z rodziny
18:00
+ Krystyna KOłodziejczak