”Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary. Udzielają one łaski, ale ich sprawowanie również jak najlepiej usposabia wiernych do owocnego przyjęcia tej łaski, do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości. Stąd ważną jest rzeczą, aby wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są ustawione dla podtrzymywania życia chrześcijańskiego" (KL 59).

W naszej parafii udzielane są sakramenty Chrztu, odbywa się przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania, udzielane są też śluby. Można też prosić o sakramentalia, takie jak pogrzeby chrześcijańskie, czy też o odwiedzanie chorych z Najświętrzym Sakramentem. Poniżej znajdą państwo wszelkie przydatne informacje, które mamy nadzieje będa pomocne przy uzyskaniu tychże sakramentów.

Dodano: 2010-08-14 | aktualizowano: 2010-09-16 17:01:53 | odsłon: 33528