Chrzest

Chrzest Św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". KKK 1213

 

Dokumenty niezbędne do spisania aktu chrztu:

 • świadectwo urodzenia dziecka

 • zaświadczenie z parafii zamieszkania że dana osoba może pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej

 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

 

Rodzice chrzestni:

 • można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych)

 • chrzestny jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

 • ukończył 16 lat

 • jest katolikiem, bierzmowanym, i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaka ma pełnić

 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

 • nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest

 

Czas zgłoszenia

 • dwa tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu

 

Czas chrztu w naszej parafii

 chrzest udzielany jest w czasie Mszy Św. o godz. 1130. W  drugą niedzielę miesiąca oraz w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30.  Konferencja dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa) jest w  drugi i czwarty piątek o godz. 18.45  w sali przy biurze parafialnym.  Rodziców dziecka i chrzestnych zobowiązuje się przed chrztem dziecka do skorzystania z sakramentu spowiedzi św.

 

Rzeczy potrzebne do chrztu

 • gromnica

 • biała szata

Dodano: 2010-08-18 | aktualizowano: 2018-10-30 19:31:34 | odsłon: 5169